Assaf Koyunu

İsrail’de elde edilen bir koyun ırkı olan “Assaf Koyunu” İvesi ve Ost Friz ırklarının çiftleştirilmesiyle oluşmuştur. Hem eti hem sütü için yetiştirilen ırkta süt verimi daha ön plandadır. İsrail ve İspanya’da yoğun şartlarda yetiştirilen Assaf koyunları, doğduktan sonra suni olarak emzirilirler ve anaçlar sağılırlar.

İsrail; İvesi ırkı koyunların süt verimlerini seleksiyon ile 500 lt seviyesine çıkarmış ancak koyunların et ve döl verimleri düşünce 1955 yılında melezleme çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda 3/8 Ost friz, 5/8 İvesi ırkı koyun genotipleri ile Assaf ırkı ortaya çıkmıştır.

Günümüzde Assaf koyun ırkının ana yetiştirme amacı süt üretimi olarak kabul edilmektedir. Assaf ırkının ortaya çıkışından kısa süre sonra önemli derecede artan talepler sonucunda dünyanın her bölgesinde Assaf koyunları hızla yaygınlaşmıştır. Günümüzde Portekiz, Şili, Yunanistan, Peru ve ABD’de yetiştirilen Assaf koyunları için özellikle İspanya’da üretici birlikleri kurulmuş, Assaf koyunları tek bir çatı altında toplanmıştır. Mevcut verimi artırmayı amaçlayan bu birlikler aynı zamanda yerli koyun ırklarıyla da melezleme çalışmaları yapmaktadırlar.

Özellikleri:

Ortalama bir boya sahip olan ırkın tüyleri genellikle beyazdır ancak bazı durumlarda yüzlerinde kahverengi lekeler görülebilir. Irkın dişi ve erkekleri genellikle boynuzsuzdur. İvesi ırkından gelen uzun kulaklara sahip olan Assaf koyunları, deri yüzeyi genişlediği için Akdeniz iklimine kolaylıkla uyum sağlayabilir. Zor şartlara farklı iklimlere dayanıklı olan ırkın gelecekte dünyanın en önemli süt koyunu olması beklenmektedir. Süt kalitesinin yanı sıra yavrulama kalitesi ile de ön plana çıkan Assaf koyunu 2 yılda 3 kez yavrulama yapar. Entansif, yarı entansif ve extansif üretim sistemlerine rahatlıkla adapte olur. Sakinliği ve uysallığıyla ön plana çıkan ırkın idaresi kolaydır. Yarım yağlı kuyruk önemli bir özelliğidir. Bu özellikleri sayesinde kuyruklu ivesilere doğal yollardan aşım yapabilmektedir.

Rakamlarla Assaf Koyunu

220 günlük bir sağım süresinin sonunda süt verimliliği yaklaşık 650 lt kadardır.

Ortalama doğum oranı 1.8 olup, doğum sonrası ölüm oranı oldukça düşük seviyededir.

Doğum süreleri yaklaşık 270 gündür.

Assaf ırkının erkekleri yaklaşık 90-120 Kg aralığında olurken dişilerde rakam 70-80 Kg aralığındadır.

Kuzuların günlük ağırlık olarak artışı yaklaşık 350 gramdır.

Assaf sütünün yağ oranı yaklaşık %7.5 olup bu oran Türkiye’de yetiştirilen diğer süt koyunlarının oranlarına göre oldukça yüksektir. Aynı zamanda %5.5 protein oranına sahiptir.

Dişi koyunun koça verilme süresi yaklaşık 8-10 aydır.